Tag Archives: wishes

Candle Wishes

Manigong Bagong Taon sa lahat!

Akala ko nga walang LP kasi baka puyat ang mga nagsipagsalubong sa Bagong Taon, aba, hindi pala. Katulad ko, alas 5 pa lang, gising na, gawa ng sanay magising ng maaga.

Ang pambungad na sulatin ko para sa taong ito ay tungkol sa mga kahilingang sinimbolo ng mga kandilang sinindihan namin kagabi.

Bawat kandila ay may iba’t ibang kulay na may big sabihin.

Bago kami nag-Media Noche (ako, ang aking kabiyak at ang aming anak na lalaki [tulog si Bunso at natulog ulit si Ate} ) ay nagtanong sa akin ang aking anak na lalaki kung ano sa mga kandilang iyon ang aking gusto. Sabi ko yung “berde”, kasi yun ang kahilingan na patungkol sa pananalapi.

Tinanong niya ako kung para ba ito sa pambili ng pagkain, pambayad sa school, at pang-gas ng sasakyan para makapunta sa work? Sabi ko “Oo”.

Hindi ko alam, tinanong din pala niya ang kanyang ama at pareho kami ng sagot.

Read more »

Wishes

Happy New Year!

I thought there is no LP today because those who celebrated New Year are still fast asleep. I was awake around 5am, I blame this on my body clock.

My first post for this year is about wishes symbolized by the candles we lighted last night.

Every candle has its own color and interpretation.

Before we (hubby, our son and I only because our oldest daughter went back to bed and our yungest daughter won’t wake up)  had our New Year meal, my son asked me what candlecolor I prefer. I answered “Green” because it represents money.

He asked me if this is for the food expenses, school expenses and gas expenses for me t be able to go to work. I said “Yes.”

I didn’t know he asked hubby the same question and that we had the same answer.

He said something which surprised us both.

“I like blue because it means PEACE so that everyne is happy and no one is figting each other. Its LOVE (pertaining to the candle that burned the fastest) because the first candle that melted was pink. Its love for us.

Hubby and I looked at each other and kissed him.

I wanted to cry then, out of joy and shame.