Tag Archives: bagyo

Ondoy

Ang Ondoy ay isa sa dalawang bagyo na rumagasa, kumitil sa buhay ng marami at sumira ng mga ari-arian ng ating mga kababayan noong isang taon.

Ondoy

Apektado din kami sa aming lugar lalo na ang aming mga kapitbahay. Masasabing “swerte” kami dahil hindi kami pinasok ng tubig baha pero hindi pa din ito garantiya na sa mga susunod pang Ondoy at Pepeng ay ganito pa din ang sitwasyon namin.

Maraming aral na natutunan agkatapos ng napakalaking unos na ito. Sinasabi nga na ang mga ito ay tila bagang malaking dagok, malaking pagsubok na hindi lamang ang mga naapektuhan ang mga nagmuni-muni ng kahulugan ng buhay bagkus lahat ng tao na naging saksi kung gaano kalaki ang pinsalang tinamo ng ating mga kababayan.

Sana wala nang katulad nito na mangyari muli. Dahil ito ay mula sa kalikasan, dalangin ko na sana nakahanda ang mga dapat maghanda upang hindi na kasing laki at kasing dami ng nasirang buhay ang magiging sanhi.